My cart

0฿ 0

ติดต่อฝ่ายขาย

Line ID : kae_nomjit

Quick Coupling หรือ Camlock Coupling ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อคัปปลิ้ง

  2019-09-05 06:53:45  
  4057
      admin

Quick Coupling หรือ Camlock Coupling

ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อคัปปลิ้ง

quick coupling

ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อคัปปลิ้ง Quick Coupling

ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อคัปปลิ้ง แบบ แคมแอนด์กรูฟ (Cam & Groove Coupling)

มีทั้งแบบทองเหลือง (Bronze), อลูมิเนียม (Aluminium), สแตนเลส 304 316(Stainless Steel) ใช้สำหรับต่อสายยาง 2 เส้นเข้าด้วย หรือ ต่อสายยางเข้ากับเกลียวที่ทำไว้ ทั้งนี้เกลียวมีทั้งเกลียว NPT หรือเกลียวมาตรฐานอเมริกา ส่วนใหญ่เรียกเกลียวเทเปอร์ และ เกลียว BSP หรือเกลียวมาตรฐานอังกฤษ ส่วนใหญ่เรียกเกลียวประปา

วิธีเรียกข้อต่อโดยทั่วไปจะเรียกกันเป็นพาร์ท เช่น พาร์ทเอ พาร์ทบี พาร์ทซี พาร์ทดี พาร์ทอี พาร์ทเอฟ พาร์ทดีซี และ พาร์ทดีพี เพื่อให้เข้าใจได้ตรงกัน โดยเราสามารถสังเกตตามภาพ ดังนี้

ข้อต่อฝั่งตัวเมีย (เต้ารับ) จะเรียก Coupler (ใช้คู่กับ Adaptor)

ข้อต่อฝั่งตัวผู้ (ที่ใช้เสียบ) จะเรียก Adaptor (ใช้คู่กับ Coupler)

ข้อต่อฝั่งเสียบเข้าสายยาง จะเรียก Hose Shank

ข้อต่อฝั่งเกลียวนอก เรียก Male Thread

ข้อต่อฝั่งเกลียวใน เรียก Female Thread

ฝาครอบ (Dust Cap) ใช้สำหรับปิดตัว Adaptor

ปลั๊กอุด (Dust Plug) ใช้สำหรับอุดปิดตัว Coupler

รูปข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อคัปปิ้ง quick coupling

quick coupling

drawing quick coupling

drawing quick coupling

drawing quick coupling

drawing quick coupling

Part A Female Adaptor

Part B Male Coupler

Part C Hose Tail Coupler

Part D Female Coupler

Part E Hose Tail Adapter

Part F Male Adaptor

Part DC Dust Cap

Part DP Dust Plug

บทความที่เกี่ยวข้อง